Division Name Designation Address Telephone Number
Mattumagala Mrs.H.D.N.Ranjala Samaranayaka 15/1,Nagoda Palliya rd,Kandana 0773080343
Hendala Mrs.S.M.S.K.Perera 34/23,Paranawatta rd,Hendala,Wattala 0112945232
Pamunugama Mr.D.A.Srilal Jayamanna 320,Palliya rd,Bopitiya,Pamunugama 0772445501
Wattala Mabola Dr.A.Weerasooriya 32,Dankanathta rd,Welikadamulla,Mabola 0714799629
Galwetiya - Aluthkuru Koralaya South Mrs.H.A.S.M.Kulathunga 16/3,Hekitta rd,Wattala 0775930660
Kurukulawa - Siyane Koralaya West Mrs.K.D.C.V.Nanayakkara 210,Kurukulawa,Ragama 0112957381
Welisara - Aluthkuru Koralaya South Mrs.K.G.P.B.Thelis 52,Halanduruwa,Ragama 0772977116
Kerawalapitiya - Aluthkuru Koralay South Mr.S.M.S.Perera 125,Kerawalapitiya,Wattala 0779093805
Muslim Registar Aluthkuru Koralay South Abdul Rahuman 838/10,Marinawatta,Mabola,Wattala

0714301084

0766301084

News & Events

28
Aug2017

වත්තල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

වත්තල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 අගෝස්තු...

Scroll To Top